Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
OPETUS LUKUVUONNA 207-18
 
Vastaanottoajan voi sopia sähköpostilla

KT6 I / MA29 Instituutiotaloustieteen perusteet
Luentomoniste. Diat Moodlessa. Harjoitustehtävien osuus on 20 % arvosanasta. Tentti 21.10.2016. Kirjallisuus: Martti Vihanto: Instituutiotaloustieteen perusteet, verkko-oppikirja, luvut 1, 6-9, 13-15 ja 19-20 (noin 170 sivua).
Sähköiset tentit (2 tuntia) viikkoina 41-46, 48-1 (2018), 8-12, 18-22 ja 34-36 sekä lisäksi kesätenttinä.

KT6 II / MA30 Talous ja psykologia
Luentomoniste. Diat tulevat Moodleen. Harjoitustehtävien osuus on 20 % arvosanasta. Tentit ovat sähköisiä ja 2 tunnin pituisia. Tentti 25.2.2016. Kaksi vaihtoehtoista kirjallisuutta:
Vaihtoehto A:
John R. Nofsinger: The Psychology of Investing, 4. painos. Pearson Prentice Hall 2011 tai uudempi (5. painoksesta ei lueta lukua 12).
Vaihtoehto B:
Nick Wilkinson & Matthias Klaes: An Introduction to Behavioral Economics, 2. painos. Palgrave Macmillan 2012, luvut 1–4.
Kummassakin vaihtoehdossa suositellaan erityisesti niille, jotka eivät pääse osallistumaan luennoille, lukuja [3] Käyttäytymisen heuristiikat ja anomaliat ja [4] Tunteet ja sisäinen motivaatio verkko-oppikirjassa Instituutiotaloustieteen perusteet.
Sähköiset tentit vanhoilla vaatimuksilla viikkoina 43-50 ja 2-3 (2018).

Kandidaatintutkielmatyöskentely
Ks. Moodle.

YLJe3 Taloustieteen metodologia

KTY1 Introduction to microeconomics
KTY2 Introduction to macroeconomics
The book exams are available for GITM students only. There is no enrolment except for registering for an exam (directly to me by email). Study materials:
KTY1: Begg et al.: Economics, ch. 1-9, 15 (9th ed.), ch. 1-9, 13 (10th ed.).
KTY2: Begg et al.: Economics, ch. 19-28 (9th ed.), ch. 15-24 (10th ed.).

KT20 ja KTS8 Valinnaiset erikoisopinnot

KT30 Luentomoniste 2015.


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
289918| Copyright (c) 2007-2017