Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
PSYKOLOGISEN TALOUSTIETEEN KIRJALLISUUTTA
LITERATURE ON ECONOMIC PSYCHOLOGY

 
Psykologisen taloustieteen sanasto
Glossary of economic psychology


YLEISTÄ General

Earl, Peter E. (toim.): Behavioural Economics, osat I ja II. Edward Elgar, Aldershot 1988.

Egidi, Massimo & Slvatore Rizzello (toim.): Cognitive Economics, osat I ja II. Edward Elgar, Cheltenham 2004.

Frey, Bruno S. & Alois Stutzer (toim.): Economics and Psychology. A Promising New Cross-Disciplinary Field. MIT Press, Cambridge 2007.

Halko, Marja-Liisa & Kaisa Hytönen: Poikkeavaa käyttäytymistä? Kansantaloudellinen aikakauskirja 107(4), 2011.

Iyengar, Sheena: Järki ja tunteet. Kirjassa Valitsemisen taito, suom. Margit Heinämäki. Art House 2011.

Kahneman, Daniel: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York 2011. Suomennettu nimellä Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita 2014.

Laarni, Jari, Virpi Kalakoski & Pertti Saariluoma: Ihmisen tiedonkäsittely. Kirjassa Moderni kognitiotiede, toim. Pertti Saariluoma, Matti Kamppinen & Antti Hautamäki. Gaudeamus, Helsinki 2001.

Palomäki, Jussi, Michael Laakasuo & Otto Lappi. Ihmisen emootiot, päätöksenteko ja rationaalisuus. Ajatus (Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja) 69, 2012.

Pirttilä, Jukka: Uusi psykologinen taloustiede ja julkisen talouden tutkimus. Kansantaloudellinen aikakauskirja 105(2), 2009.

Rabin, Matthew: Psychology and Economics. Journal of Economic Literature 36(1), March 1998.

Thaler, Richard H.: Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. W.W. Norton 2016.


OPPIKIRJAT Textbooks

Angner, Erik: A Course in Behavioral Economics, 2. painos. Palgrave 2016.

Bazerman, Max H.: Judgment in Managerial Decision Making, 6. painos. John Wiley 2006.

Cartwright, Edward: Behavioral Economics. Routledge 2011.

Hastie, Reid & Robyn M. Dawes: Rational Choice in an Uncertain World. The Psychology of Judgment and Decision Making. Sage Publications, Thousand Oaks 2001.

Hogarth, Robin M.: Judgment and Choice. The Psychology of Decision, 2. painos. John Wiley, Chichester 1987.

March, James G.: A Primer on Decision Making. How Decisions Happen. Free Press, New York 1994.

Wilkinson, Nick & Matthias Klaes: An Introduction to Behavioral Economics, 2. painos. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.


Aivotutkimus Neuroeconomics

Camerer, Colin F., George Loewenstein & Drazen Prelec: Neuroeconomics: Why Economics Needs Brains. Scandinavian Journal of Economics 106(3), 2004.

Cohen, Jonathan D.: The Vulcanization of the Human Brain: A Neural Perspective on Interactions Between Cognition and Emotion. Journal of Economic Perspectives 19(4), 2005.

Halko, Marja-Liisa: Mullistaako neurotaloustiede valintateorian? Kansantaloudellinen aikakauskirja 102(1), 2006.


Anomaliat Anomalies

Dobelli, Rolf: Selkeän ajattelun taito. 52 ajatusvirhettä, jotka on parasta jättää muiden huoleksi, suom. Ilkka Ahtiainen & Juha Sainio. Helsingin Sanomat kirjat 2012.

Drumwright, Minette, Robert Prentice & Cara Biasucci: Behavioral Ethics and Teaching Ethical Decision Making. Decision Sciences Journal of Innovative Education 13(3), 2015. - Miten anomalioita voidaan käyttää hyväksi eettisyyden parantamiseksi.

Frey, Bruno S. & Reiner Eichenberger: Economic Incentives Transform Psychological Anomalies. Journal of Economic Behavior and Organization 23(2), 1994. Julkaistu myös kirjassa Bruno S. Frey: Inspiring Economics. Human Motivation in Political Economy. Edward Elgar, Cheltenham 2001, luku 3.

Kahneman, Daniel, Jack L. Knetsch & Richard H. Thaler: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. Journal of Economic Perspectives 5(1), Winter 1991. - Osa lehden anomaliakirjoitussarjasta.

Martikainen, Joni: Älä usko kaikkea mitä ajattelet. Miten, miksi ja milloin aivosi johtavat sinua harhaan? Talouspsykologia JKM, Helsinki 2012.

Tversky, Amos & Daniel Kahneman: Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 185, 1974. Julkaistu myös kirjassa Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, toim. Daniel Kahneman, Paul Slovic & Amos Tversky. Cambridge University Press, Cambridge 1982, sekä kirjassa Behavioral Finance, osa I, toim. Hersh Shefrin. Edward Elgar, Cheltenham 2001.


Eläkesäästäminen Retirement saving

Benartzi, Shlomo & Richard H. Thaler: Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior. Journal of Economic Perspectives 21(3), Summer 2007.

Maunu, Tallamaria & Sanna Tenhunen: Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta. Keskustelualoitteita 2010:8, Eläketurvakeskus.


Endogeeniset preferenssit Endogenous preferences

Bowles, Samuel: Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and other Economic Institutions. Journal of Economic Literature 36, March 1998.


Evoluutiopsykologia

Piha, Samuel & Anu Lähteenmäki-Uutela: Evoluutiopsykologian soveltaminen kauppatieteissä. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 63(4), 2014.

Saad, Gad: Applying Evolutionary Psychology in Understanding the Darwinian Roots of Consumption Phenomena. Managerial and Decision Economics 27(2/3), 2006.


Fiskaalinen illuusio Fiscal illusion

Pommerehne, Werner W. & Friedrich Schneider: Fiscal Illusion, Political Institutions, and Local Public Spending. Kyklos 31(3), 1978.


Heuristiikat Heuristics

Drexler, Alejandro, Greg Fischer & Antoinette S. Schoar: Keeping it Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb. CEPR Discussion Paper No. 7994, September 2010.

Gigerenzer, Gerd: The Adaptive Toolbox. Kirjassa Bounded Rationality. The Adaptive Toolbox, toim. G. Gigerenzer & R. Selten. MIT Press, Cambridge 2001.

Gigerenzer, Gerd: Fast and Frugal Heuristics. Luku 2 kirjassa Rationality for Mortals: How People Cope with Uncertainty. Oxford University Press 2008.

Gigerenzer, Gerd & Daniel G. Goldstein: Reasoning the Fast and Frugal Way: Models of Bounded Rationality. Psychological Review 103(4), 1996.

Gigerenzer, Gerd & Peter M. Todd: Fast and Frugal Heuristics: The Adaptive Toolbox. Kirjassa Simple Heuristics That Make Us Smart, toim. Gerd Gigerenzer ym. Oxford University Press, New York 1999.


Itsehavainnointi Introspection

Earl, Peter E.: Simon's Travel Theorem and the Demand for Live Music. Journal of Economic Psychology 22(3), June 2001.


Julkinen talous Behavioral public finance

Cullis, John & Philip Jones: Towards a 'new' public finance economics: experiments, behaviour, neuro-imaging and 'individual failure'. Luku 16 kirjassa Public Finance and Public Policy. Analytical Perspectives, 3. painos. Oxford University Press 2009.


Kokeelliset menetelmät Experiments

Falk, Armin & James J. Heckman: Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science 326, 23 October 2009.

Fischbacher, Urs: z-Tree: Zurich Toolbox for Readymade Economic Experiments. Working Paper No. 21, University of Zurich 1999.

Friedman, Daniel & Shyam Sunder: Experimental Methods. A Primer for Economists. Cambridge University Press, Cambridge 1994.

Harrison, Glenn W. & John A. List: Field Experiments. Journal of Economic Literature 42(4), December 2004.

Tammi, Timo: Puoli vuosisataa kokeellista taloustiedettä: paradokseja, menestystarinoita ja uusia haasteita. Kansantaloudellinen aikakauskirja 94(3), 1998.


Kuluttajapsykologia Consumer psychology

Earl, Peter E. & Simon Kemp (toim.): The Elgar Companion to Consumer Research and Economic Psychology. Edward Elgar, Cheltenham 1999.

Frank, Robert H.: Cognitive Limitations and Consumer Behavior. Kirjassa Microeconomics and Behavior, 4. painos. McGraw-Hill, Boston 2000.

Statt, David A.: Understanding the Consumer. A Psychological Approach. Macmillan, Basingstoke 1997.

Trigg, Andrew B.: Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption. Journal of Economic Issues 35(1), March 2001.

Wärneryd, Karl-Erik: On the Psychology of Saving: An Essay on Economic Behavior. Journal of Economic Psychology 10(4), 1989.


Joukkokäyttäytyminen Herd behavior

Hirshleifer, David & Siew Hong Teoh: Herd Behaviour and Cascading in Capital Markets: A Review and Synthesis. European Financial Management 9(1), 2003.


Luottamus Trust

Nooteboom, Bart: The Trust Process. Kirjassa The Trust Process in Organizations. Empirical Studies of the Determinants and the Process of Trust Development, toim. Bart Nooteboom & Frédérique Six. Edward Elgar, Cheltenham 2003.


Makrotaloustiede Behavioral macroeconomics

Akerlof, George A.: Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior. American Economic Review 92(3), June 2002.


Mentaalilaskenta Mental accounting

Thaler, Richard H.: Saving, Fungibility, and Mental Accounts. Journal of Economic Perspectives 4(1), Winter 1990.


Oikeustaloustiede Behavioral law and economics

Jolls, Christine: Behavioral Law and Economics. Kirjassa Behavioral Economics and Its Applications, toim. Peter Diamond & Hannu Vartiainen. Princeton University Press, Princeton 2007.

Jolls, Christine, Cass R. Sunstein & Richard H. Thaler: A Behavioral Approach to Law and Economics. Stanford Law Review 50(5), May 1998. Julkaistu myös kirjassa Behavioral Law and Economics, toim. Cass R. Sunstein. Cambridge University Press, Cambridge 2000.

Korobkin, Russell B. & Thomas S. Ulen: Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics. California Law Review 88(4), July 2000.


Onnellisuus Happiness

Alois Stutzer & Bruno S. Frey: Recent Advances in the Economics of Individual Subjective Well-Being. Social Research 77(2), Summer 2010. - Happiness-teemanumero.

Hirvonen, Tatu: Onnellisuus – onko kansantaloustieteellä mitään sanottavaa? Kansantaloudellinen aikakauskirja 100(4), 2004.

Mangeloja, Esa: Taloustiede ja onnellisuus. Kirjassa Mieli ja terveys: ilon ja muutoksen psykologiaa, toim. Raija-Leena Punamäki, Pirkko Nieminen & Matti Kiviaho. Tampereen yliopisto 2008.


Pehmeä paternalismi ja tönäisyt Libertarian paternalism and nudges

Camerer, Colin, Samuel Issacharoff, George Loewenstein, Ted O'Donoghue & Matthew Rabin: Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for "Asymmetric Paternalism". University of Pennsylvania Law Review 151(3), 2003.

Sunstein, Cass R.: Empirically Informed Regulation. University of Chicago Law Review 78(4), 2011.

Thaler, Richard H. & Cass R. Sunstein: Libertarian Paternalism. American Economic Review 93(2), 2003.

Thaler, Richard H. & Cass R. Sunstein: Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, New Haven 2008. - Kirjan arvostelu: Jyrki Tala: Voiko pehmo-ohjaus korvata kovat lakipykälät? Oikeus 39(4), 2010. Ks. Edilex.


Psykologinen pääoma

Luthans, Kyle W. & Brett C. Luthans: Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital. Business Horizons 47(1), January-February 2004.


Rahailluusio Money illusion

Bourgeois-Gironde, Sacha & Marianne Guille: Keynes's Animal Spirits Vindicated: An Analysis of Recent Empirical and Neural Data on Money Illusion. Journal of Post Keynesian Economics 34(2), 2012.

Shafir, Eldar, Peter Diamond & Amos Tversky: Money Illusion. Kirjassa Advances in Behavioral Economics, toim. Colin F. Camerer, George Loewenstein & Matthew Rabin. Princeton University Press, New York 2004.


Rahoitus Behavioral finance

Barberis, Nicholas & Richard Thaler: A Survey of Behavioral Finance. Kirjassa Handbook of the Economics of Finance, osa 1B, toim. G. Constantinides, M. Harris & R. M. Stulz. North-Holland 2003. Julkaistu myös kirjassa Advances in Behavioral Finance, osa II, toim. Richard H. Thaler. Russell Sage Foundation, New York 2005.

Hilton, Denis J.: The Psychology of Financial Decision-Making: Applications to Trading, Dealing, and Investment Analysis. Journal of Psychology and Financial Markets 2(1), 2001.

Hilton, Denis J.: Psychology and the Financial Markets: Applications to Understanding and Remedying Irrational Decision-Making. Kirjassa The Psychology of Economic Decisions, osa I. Rationality and Well-Being, toim. Isabelle Brocas & Juan D. Carrillo. Oxford University Press, Oxford 2003.

Shefrin, Hersch (toim.): Behavioral Finance, osat I-III. Edward Elgar, Cheltenham 2001. Kirjan sisällysluettelo.


Rahoituskriisit Financial crises

Kindleberger, Charles P. & Robert Z. Aliber: Anatomy of a Typical Crisis. Kirjassa Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises, 5. painos. Wiley 2005.

Neal, Penny: Keynesian Uncertainty in Credit Markets. Journal of Post Keynesian Economics 18(3), Spring 1996.


Sijoittajapsykologia Investor psychology

Kahneman, Daniel & Mark W. Riepe: Aspects of Investor Psychology. Journal of Portfolio Management 24(4), Summer 1998.

Nofsinger, John R.: The Psychology of Investing, 5. painos. Pearson Prentice Hall 2014. - 152-sivuinen perusesitys.

Wärneryd, Karl-Erik: Stock-Market Psychology. How People Value and Trade Stocks. Edward Elgar, Cheltenham 2001.


Sisäinen motivaatio Intrinsic motivation

Frey, Bruno S.: Tertium Datur: Pricing, Regulating and Intrinsic Motivation. Kyklos 45(2), 1992.

Frey, Bruno S.: Not Just for the Money. An Economic Theory of Personal Motivation. Edward Elgar, Cheltenham 1997.

Frey, Bruno S. & Margit Osterloh (toim.): Successful Management by Motivation. Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives. Springer, Berlin 2002.

Ghoshal, Sumantra & Peter Moran: Bad for Practice: A Critique of the Transaction Cost Theory. Academy of Management Review 21(1), January 1996.

Kreps, David M.: Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives. American Economic Review, Papers and Proceedings 87(2), May 1997.

Osterloh, Margit, Jetta Frost & Bruno S. Frey: The Dynamics of Motivation in New Organizational Forms. International Journal of the Economics of Business 9(1), February 2002.

Ryan, Richard M. & Edward L. Deci: Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 25, 2000.


Sosiaaliset suhteet Social relations

Bazerman, Max H. ym.: Can Negotiators Outperform Game Theory? Kirjassa Debating Rationality. Nonrational Aspects of Organizational Decision Making, toim. Jennifer J. Halpern & Robert N. Stern. ILR Press, Ithaca 1998.

Camerer, Colin F.: Dictator, Ultimatum, and Trust Games. Kirjassa Behavioral Game Theory. Experiments in Strategic Interaction. Russell Sage Foundation 2003.

Carpenter, Jeffrey P., Peter Hans Matthews & Okomboli Ong'ong'a: Why Punish? Social reciprocity and the enforcement of prosocial norms. Journal of Evolutionary Economics 14(4), 2004.

Messick, David M.: Alternative Logics for Decision Making in Social Settings. Journal of Economic Behavior and Organization 39(1), May 1999.


Tahdonheikkous Weakness of will

Ainslie, George: Beyond Microeconomics. Conflict among Interests in a Multiple Self as a Determinant of Value. Kirjassa The Multiple Self, toim. Jon Elster. Cambridge University Press, Cambridge 1988.

Brocas, Isabelle, Juan D. Carrillo & Mathias Dewatripont: Commitment Devices under Self-control Problems: An Overview. Kirjassa The Psychology of Economic Decisions, osa II. Reasons and Choices, toim. Isabelle Brocas & Juan D. Carrillo. Oxford University Press, Oxford 2004.

Schelling, Thomas C.: Self-Command in Practice, in Policy, and in a Theory of Rational Choice. American Economic Review, Papers and Proceedings 74(2), May 1984.

Thaler, Richard H. & H. M. Shefrin: An Economic Theory of Self-Control. Journal of Political Economy 89(2), April 1981.

Yuengert, Andrew M.: Model Selection and Multiple Research Goals: The Case of Rational Addiction. Journal of Economic Methodology 13(1), March 2006.


Tunteet Emotions

Elster, Jon: Emotions and Economic Theory. Journal of Economic Literature 36(1), March 1998.

Frijda, N. H.: The Laws of Emotion. American Psychologist 43, 1988. Julkaistu myös kirjassa Human Emotions: A Reader, toim. Jennifer M. Jenkins, Keith Oatley & Nancy L. Stein. Blackwell, Oxford 1998.


Työttömyys

Frey, Bruno S.: How Unemployment Affects Happiness. Kirjassa Happiness. A Revolution in Economics. MIT Press 2008.


Tönäisyt Nudges

Camerer, C., S. Issacharoff, G. Loewenstein, T. O’Donoghue & M. Rabin: Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for “Asymmetric Paternalism”. University of Pennsylvania Law Review 151(3), 2003.

Thaler, Richard H. & Cass R. Sunstein: Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, New Haven 2008.


Valuuttakurssit Exchange rates

De Grauwe, Paul & Marianna Grimaldi: The Exchange Rate in a Behavioral Finance Framework. Princeton University Press, Princeton 2006.


Verotus Taxation

Haavio, Markus & Kaisa Kotakorpi: The Political Economy of Sin Taxes. European Economic Review 55, 2011.

Lewis, Alan, Paul Webley & Adrian Furnham: Welfare and Tax Evasion. Kirjassa The New Economic Mind. The Social Psychology of Economic Behaviour. Harvester Wheatsheaf, London 1995.

Vihanto, Martti: Tax Evasion and the Psychology of the Social Contract. Journal of Socio-Economics 32(2), May 2003.


Yrittäjyys Entrepreneurship

Baron, Robert A.: Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why And When Entrepreneurs Think Differently Than Other People. Journal of Business Venturing 13(4), July 1998.


Yritysrahoitus Behavioral corporate finance

Shefrin, Hersh: Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. McGraw-Hill 2007


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
386081| Copyright (c) 2007-2020