Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
KIRJALLISUUTTA TALOUSTIETEEN ERI ALOILTA
LITERATURE ON ECONOMICS

 
Aluekehitys

Boschma, Ron A. & Jan G. Lambooy: Evolutionary Economics and Economic Geography. Journal of Evolutionary Economics 9(4), 1999.

Krugman, Paul: Geography and Trade. MIT Press 1991. - Uustalousmaantieteen klassikko.


Elinkauppa

Taylor, Robert S.: Self-Ownership and Transplantable Human Organs. Public Affairs Quarterly 21(1), January 2007.


Franchising

Brown, Jr., William O.: Transaction Costs, Corporate Hierarchies, and the Theory of Franchising. Journal of Economic Behavior and Organization 36(3), 1998.

Franchising Suomessa 2007. Suomen Franchising-Yhdistys, Lohja 2006.

Hopkinson, Gillian C. & Sandra Hogarth-Scott: Franchise Relationship Quality: Micro-economic Explanations. European Journal of Marketing 33(9-10), 1999.

Hunt, Shelby D.: Franchising: Promises, Problems, Prospects. Journal of Retailing 53, 1977. Myös kirjassa Franchising. An International Perspective, toim. Frank Hoy & John Stanworth. Routledge 2003.

Tuunanen, Mika: Essays on Franchising in Finland. Empirical Findings on Franchisors and Franchisees, and their Relationships. University of Jyväskylä 2005.


Innovaatiotoiminta
 
Arrow, Kenneth J.: Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. Kirjassa Economics of Information and Knowledge. Selected Readings, toim. D. M. Lamberton. Penguin Books, Harmondsworth 1971. Myös kirjassa The Economics of Science and Innovation, Vol. 1, toim. P. E. Stephan & D. B. Audretsch. Edward Elgar, Cheltenham 2000. - Klassikko.
 
Romer, Paul M.: Implementing a National Technology Strategy with Self-Organizing Industry Investment Boards. Brookings Papers on Economic Activity 2/1993.
 
Teece, David J.: Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy. Research Policy 15(6), December 1986. Myös kirjassa The Economics of Innovation, toim. Christopher Freeman. Edward Elgar, Aldershot 1990.


Julkinen palvelutuotanto

Meklin, Pentti & Salme Näsi: Budjettiohjauksen uudistus ja laskentatoimen muuttuva rooli julkisessa hallinnossa. Hallinnon Tutkimus 13(4), 1994.

Soppi, Petri & Raija Volk: Julkisen palvelutuotannon kilpailuttaminen taloudellisesta näkökulmasta. Katsaus kansainvälisiin kokemuksiin. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, työpapereita nro 92. Helsinki 2007.


Julkinen palvelutuotanto: ohjaus ja arviointi

Kauppi, Hannu: Kuka tarvitsee arviointia, mihin? Arvioinnin ristiriitaiset pyrkimykset. Hallinnon Tutkimus 23(2), 2004.

Niiranen, Vuokko, Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi (toim.): Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi. Tasapainotettu mittaristo kunnallisissa organisaatioissa. PS-kustannus 2005.


Kaavoitus: asemakaavat, maankäytön suunnittelu

Fischel, William A.: The Economics of Zoning Laws. A Property Rights Approach to American Land Use Controls. John Hopkins University Press 1987.


Kiinteistön hinnanmuodostus

Sirmans, G. Stacy, David A. Macpherson & Emily N. Zietz: The Composition of Hedonic Pricing Models. Journal of Real Estate Literature 13(1), 2005.


Kilpailu

Hayek, F. A.: Competition as a Discovery Procedure. Quarterly Journal of Austrian Economics 5(3), 2002.


Kilpailunrajoitukset ja kilpailuoikeus

Audretsch, David B. ym.: Competition Policy in Dynamic Markets. International Journal of Industrial Organization 19(5), 2001.

Lande, Robert H.: Chicago's False Foundation: Wealth Transfers (Not Just Efficiency) Should Guide Antitrust. Antitrust Law Journal 58, 1989. – Korostaa reiluuden ja kohtuuden merkitystä tehokkuuden sijaan.

Mathewson, Frank & Ralph Winter: The Law and Economics of Resale Price Maintenance. Review of Industrial Organization 13, 1998. - Tarkastelee määrähintasopimuksia.

Määttä, Kalle: Taloustieteen hyödyntäminen kilpailunrajoitusten sallittavuutta arvioitaessa. Kirjassa Taloustieteellinen näkökulma kilpailuoikeuteen, toim. Vesa Kanniainen & Kalle Määttä. Kauppakaari, Helsinki 2001.

Shughart II, William F.: Public-Choice Theory and Antitrust Policy. Kirjassa The Causes and Consequences of Antitrust. The Public-Choice Perspective, toim. Fred S. McChesney & William F. Shughart II. University of Chicago Press, Chicago 1995. – Varoittaa julkisen harkintavallan väärinkäytöstä.


Korruptio

Aidt, Toke S.: Corruption, institutions, and economic development. Oxford Review of Economic Policy 25(2), 2009.


Kuntien valtionapujärjestelmä

Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. Valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta, osa V. WSOYpro, Helsinki 2007.


Luottopisteytys

Eisenbeis, Robert A.: Problems in Applying Discriminant Analysis in Credit-Scoring Models. Journal of Banking and Finance 2, 1978. Myös kirjassa Readings in Credit Scoring. Recent Developments, Advances, and Aims, toim. Lyn C. Thomas, David B. Edelman & Jonathan N. Crook. Oxford University Press 2004.

Frame, W. Scott, Aruna Srinivasan & Lynn Woosley: The Effect of Credit Scoring on Small-Business Lending. Journal of Money, Credit, and Banking 33(3), 2001.

Jensen, Herbert L.: Using Neural Networks for Credit Scoring. Kirjassa Neural Networks in Finance and Investing. Using Artificial Intelligence to Improve Real-World Performance, toim. Robert Trippi & Efraim Turban. Irwin 1996.

Pulkkinen, Kimmo & Pasi Asikainen: Credit scoring riskienhallinnan apuvälineenä. Velkakierre, tutkimuksia luottoalalta. Suomen asiakastieto 1999.


Moraali

Alvey, James E.: An Introduction to Economics as a Moral Science. International Journal of Social Economics 27(12), 2000.

DeMartino, George: On the Need for Professional Economic Ethics. Oxford University Press 2011.

Kanniainen, Vesa: Talouden moraali, markkinavoimat ja yritysten yhteiskuntavastuu. Kirjassa Etiikka ja talous, toim. Vesa Kanniainen & Matti Sintonen. WSOY 2003.


Moraalikato vakuutuksissa

Derrig, Richard A.: Insurance Fraud. Journal of Risk and Insurance 69(3), September 2002.

Lyytikäinen, Johanna: Moraalisen uhkapelin torjuntakeinot vakuutussopimuksissa. Kirjassa Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3, toim. Vesa Kanniainen & Kalle Määttä. Gaudeamus 1999.


Naistutkimus: feministinen taloustiede

Nelson, Julie A.: Feminism and Economics. Journal of Economic Perspectives 9(2), Spring 1995.


Osakeyhtiölaki

Easterbrook, Frank H. & Daniel R. Fischel: The Corporate Contract. Kirjassa The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press 1991.

Ireland, Paddy: Limited Liability, Shareholder Rights and the Problem of Corporate Irresponsibility. Cambridge Journal of Economics 34(5), September 2010.


Pankkitoiminta

Berry, A. J. ym.: Financial Information, the Banker and the Small Business. British Accounting Review 25(2), June 1993.

Rajan, Raghuram G.: The Past and Future of Commercial Banking Viewed through an Incomplete Contract Lens. Journal of Money, Credit, and Banking 30(3), 1998.


Pankkitoiminta: sääntely ja valvonta

Calomiris, Charles W.: Building an Incentive-Compatible Safety Net. Journal of Banking and Finance 23(10), October 1999.

Kaufman, George G.: Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation. Cato Journal 16(1), Spring 1996.

 
Patentti- ja tekijänoikeudet
 
Besen, Stanley M. & Leo J. Raskind: An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property. Journal of Economic Perspectives 5(1), Winter 1991.
 
Demil, Benoît & Xavier Lecocq: Neither Market nor Hierarchy nor Network: The Emergence of Bazaar Governance. Organization Studies 27(10), 2006. - Open source -tuotteiden tarkastelua.

Friedman, David D., William M. Landes & Richard A. Posner: Some Economics of Trade Secret Law. Journal of Economic Perspectives 5(1), Winter 1991.

Kanniainen, Vesa, Tuomas Takalo & Samuli Simojoki: Immateriaalioikeuksien taloustiede. Kirjassa Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2, toim. Vesa Kanniainen & Kalle Määttä. Kauppakaari, Helsinki 1998.

Menell, Peter S.: Intellectual Property: General Theories. Kirjassa Encyclopedia of Law and Economics, Vol. II. Civil Law and Economics, toim. Boudewijn Bouckaert & Gerrit De Geest. Edward Elgar, Cheltenham 2000.


Psykologinen taloustiede


Pääomasijoittaminen

Fried, Vance H. & Robert D. Hisrich: Toward a Model of Venture Capital Investment Decision Making. Financial Management 23(3), Autumn 1994.

Lauriala, Jari: Pääomasijoittamisesta yleensä. Kirjassa Pääomasijoittaminen. Edita 2004.

Virtanen, Markku: Entrepreneurship and Venture Capital Market in Finland. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 1(2), 2001.


Raha: free banking

Hayek, F. A.: Denationalisation of Money - The Argument Refined. An Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies. Institute of Economic Affairs, Hobart Paper Special 70, 2. painos. London 1978.

Klein, Benjamin: The Competitive Supply of Money. Journal of Money, Credit, and Banking 6, November 1974.

Vaubel, Roland: Free Currency Competition. Weltwirtschaftliches Archiv 113(3), 1977.

White, Lawrence H.: Free Banking in Britain. Theory, Experience, and Debate (1800-1845). Cambridge University Press, Cambridge 1984.


Raha: syntyhistoria

Alchian, Armen A.: Why Money? Journal of Money, Credit, and Banking 9, February 1977.

Menger, Carl: On the Origins of Money. Economic Journal 2, 1892, käänt. C. A. Foley. Myös kirjassa Austrian Economics, vol. II, toim. Stephen Littlechild. Elgar 1990 sekä kirjassa Classics in Austrian Economics, vol. I, toim. Israel M. Kirzner. Pickering 1994. - Klassikko.

Smith, Adam: Of the Origin and Use of Money. Luku I.iv kirjassa An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776.


Rahapolitiikka

Brennan, H. Geoffrey & James M. Buchanan: Monopoly in Money and Inflation. The Case for a Constitution to Discipline Government. Institute of Economic Affairs, Hobart Paper 88. London 1981.

Friedman, Milton: The Role of Monetary Policy. American Economic Review 58(1), March 1968.


Rahoitus: Mikroluotot

Heikkilä, Anni & Panu Kalmi: Mikrorahoituksen muodot ja merkitys köyhyyden vähentämisessä. Kirjassa Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, toim. Maria Joutsenvirta ym. Gaudeamus 2011.


Rahoituskriisit

Brunnermeier, Markus K.: Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008. Journal of Economic Perspectives 23, 2009.

Kindleberger, Charles P. & Robert Z. Aliber: Anatomy of a Typical Crisis. Kirjassa Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises, 5. painos. Wiley 2005.

Mishkin, Frederic S.: Anatomy of a Financial Crisis. Journal of Evolutionary Economics 2(2), August 1992.

Neal, Penny: Keynesian Uncertainty in Credit Markets. Journal of Post Keynesian Economics 18(3), Spring 1996.

Reinhart, Carmen M. & Kenneth S. Rogoff: This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press 2009. - Yksi kirjoista, jotka Andrew W. Lo arvostelee artikkelissaan Reading About the Financial Crisis: A Twenty-One-Book Review. Journal of Economic Literature 50(1), March 2012.


Sosiaalinen pääoma

Aaltio, Iiris: sosiaalinen pääoma kriittisessä perspektiivissä. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 59(4), 2010.

Coleman, James S. (1988): Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology 94 Supplement. - Klassikko.

Keskinen, Jarkko & Kari Teräs: Sosiaalinen pääoma ja luottamus - miten tehdä näkymätön voimavara näkyväksi? Kirjassa Luottamus, pääoma, historia, toim. Jarkko Keskinen & Kari Teräs. Turun historiallinen yhdistys, Turku 2008.

Ostrom, Elinor: Collective Action and the Evolution of Social Norms. Journal of Economic Perspectives 14(3), Summer 2000.


Taloudellinen kehitys

Olson, Mancur, Jr.: Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor. Journal of Economic Perspectives 10(2), Spring 1996.

Vanberg, Viktor: Innovation, Cultural Evolution, and Economic Growth. Kirjassa Explaining Process and Change. Approaches to Evolutionary Economics, toim. Ulrich Witt. University of Michigan Press, Ann Arbor 1992.


Talouskasvu: maiden väliset erot ja konvergenssi

Abramovitz, Moses: The Elements of Social Capability. Kirjassa Social Capability and Long-Term Economic Growth, toim. Bon Ho Koo & Dwight H. Perkins. St. Martin's Press 1995.

Fagerberg, Jan: Convergence or Divergence? The Impact of Technology on "Why Growth Rates Differ". Journal of Evolutionary Economics 5(3), 1995.


Terveydenhuolto

Arrow, Kenneth J.: Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. American Economic Review 53(5), December 1963. - Klassikko.

Sintonen, Harri & Markku Pekurinen: Terveystaloustiede, muutettu painos. WSOY 2006. - Oppikirja.


Tulojakauma ja köyhyys

Tuomala, Matti: Tuloerot ja köyhyys. Kirjassa Julkistalous, 2. painos. Gaudeamus 2009. - Oppikirjaesitys.


Työttömyysvakuutus

Karni, Edi: Optimal Unemployment Insurance. A Survey. Southern Economic Journal 66(2), 1999.


Työvoimapolitiikka

Heinonen, Elisabet ym.: Työvoimapolitiikan perusteet. Julkaisussa Mitä on työvoimapolitiikka. VATT-julkaisuja 38, 2004.

Lampinen, Pauliina: Putoavatko vammaiset ja pitkäaikaissairaat työmarkkinoiden lisäksi myös välityömarkkinoilta? Työpoliittinen Aikakauskirja 52(4), 2009. - Viittaa siirtymiin koulutuksesta työhön, työstä työhön, työstä eläkkeelle.


Ulkoistaminen

Klein, Benjamin ym.: Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process. Journal of Law and Economics 21(2), October 1978. Myös kirjassa The Legacy of Ronald Coase in Economic Analysis, osa II, toim. Steven G. Medema. Edward Elgar 1995.

Pajarinen, Mika: Ulkoistaa vai ei – outsourcing teollisuudessa. ETLA B 181, Helsinki 2001.

Vining, Aidan & Steven Globerman: A Conceptual Framework for Understanding the Outsourcing Decision. European Management Journal 17(6), December 1999.


Uskonto

Iannaccone, Laurence R.: Introduction to the Economics of Religion. Journal of Economic Literature 36(3), 1998.


Verkostot: yritysten välinen yhteistyö

Barabási, Albert-László: Linked. The New Science of Networks. Perseus Publishing 2002. Suomennos: Linkit. Verkostojen uusi teoria, suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita 2002.

Contractor, Farok J. & Peter Lorange: Why Should Firms Cooperate? The Strategy and Economics Basis for Cooperative Ventures. Kirjassa Strategic Alliances. Theory and Evidence, toim. Jeffrey J. Reuer. Oxford University Press 2004.

Kay, Neil M.: Clusters of Collaboration. The Firm, Joint Ventures, Alliances and Clubs. Kirjassa Economic Organization, Capabilities and Co-ordination, toim. Nicolai J. Foss & Brian J. Loasby. Routledge 1998.

Powell, Walter W.: Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior 12, 1990. Myös kirjassa Modes of Organization in the New Institutional Economics, toim. Claude Ménard. Edward Elgar 2004. Lyhennettynä kirjassa Markets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social Life, toim. Grahame Thompson ym. Sage Publications 1991.

Powell, Walter W. & Stine Grodal: Networks of Innovators. Kirjassa The Oxford Handbook of Innovation, toim. Jan Fagerberg, David C. Mowery & Richard R. Nelson. Oxford University Press, Oxford 2005.


Verkot: sähkö-, maksu-, pullonpalautus- ym. verkot kilpailunrajoitteena

Armstrong, Mark, Chris Doyle & John Vickers: The Access Pricing Problem: A Synthesis. Journal of Industrial Economics 44(2), June 1996.

Joskow, Paul L.: Restructuring, Competition and Regulatory Reform in the U. S. Electricity Sector. Journal of Economic Perspectives 11(3), Summer 1997.

Lehto, Eero: Pankkien maksupalveluiden kilpailu. Kirjassa Taloustieteellinen näkökulma kilpailuoikeuteen, toim. Vesa Kanniainen & Kalle Määttä. Kauppakaari, Helsinki 2001.


Verotus

Brennan, Geoffrey & James M. Buchanan: Taxation in Constitutional Perspective. Kirjassa The Power to Tax. Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge University Press, Cambridge 1980.

Cowell, F. A.: Tax Evasion and Inequity. Journal of Economic Psychology 13(4), 1992.

Hall, R. E. & A. Rabushka: The Flat Tax, 2. painos. Hoover Institution Press, Stanford 1995.


Ympäristö

Goulder, Lawrence H.: Markets for Pollution Allowances: What Are the (New) Lessons? Journal of Economic Perspectives 27(1), Winter 2013.

Hanley, Nick, Jason F. Shogren & Ben White: Markets for the Environment. Kirjassa Introduction to Environmental Economics. Oxford University Press, Oxford 2001.

Menell, Peter S.: The Limitations of Legal Institutions for Addressing Environmental Risks. Journal of Economic Perspectives 5(3), Summer 1991.

Tietenberg, Tom: Economics of Pollution Control: An Overview. Kirjassa Environmental and Natural Resource Economics, 7. painos. Addison-Wesley 2006. - Oppikirja.

Uusitalo, Liisa: Kuluttajan ympäristöä koskevat valinnat. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 44(1), 1997.


Yrityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate governance

Shleifer, Andrei & Robert W. Vishny: A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance 52(2), June 1997.


Yrityksen kyvykkyydet ja kilpailuedut

Augier, Mie & David J. Teece: Strategy as Evolution with Design: The Foundations of Dynamic Capabilities and the Role of Managers in the Economic System. Organization Studies 29(8-9), 2008. Toinen versio: David J. Teece: Dynamic Capabilities and Strategic Management. Oxford University Press, New York 2009.


Yritysfuusiot

Cartwright, Susan & Richard Schoenberg: Thirty Years of Mergers and Acquisitions Research: Recent Advances and Future Opportunities. British Journal of Management 17(S1), 2006.


EDWARD ELGARIN KIRJASARJAT

Edward Elgar julkaisee kirjasarjoja, usein moniosaisia, joihin on koottu kopioina keskeisiä kansantaloustieteen eri alojen artikkeleita aihepiireittäin jaoteltuina. Kirjat antavat hyvän yleiskuvan kyseisestä alasta. Kirjojen sisällysluetteloja voi katsoa julkaisijan verkkosivuilta. Ainakin seuraavat kirjat on Turun kauppakorkeakoulun kirjastossa.

International Library of Critical Writings in Economics
1. Multinational Corporations, toim. Casson, 1990.
2. The Economics of Innovation, toim. Freeman, 1990.
3. Entrepreneurship, toim. Casson, 1990.
4. International Investment, toim. Buckley, 1990.
6. The History of Economic Thought, toim. Blaug, 1990.
7. Monetary Theory, toim. Mayer, 1990.
12. The Economics of Health, toim. Culyer, 1991.
16. Exchange Rate Economics, toim. MacDonald & Taylor, 1991.
20. The Economics of the Environment, toim. Oates, 1992.
25. Evolutionary Economics, toim. Witt, 1993.
30. Monopoly and Competition Policy, toim. Scherer, 1993.
33. The Economics of Institutions, toim. Hodgson, 1993.
35. Implicit Contract Theory, toim. Rosen, 1994.
43. Financial Intermediaries, toim. Lewis, 1995.
44. The Political Economy of Privatization and Deregulation, toim. Bailey & Rothenberg Pack, 1995.
50. Economics and Biology, toim. Hodgson, 1995.
54. Transaction Cost Economics, toim. Williamson & Masten, 1995.
56. International Debt, toim. Bird & Snowden, 1995.
59. International Trade, toim. Neary, 1995.
68. Economic Growth Theory and Evidence, toim. Grossman, 1996.
69. Long Wave Theory, toim. Freeman, 1996.
72. The Theory of the Firm, toim. Casson, 1996.
75. The Development of Ecological Economics, toim. Costanza, Perrings & Cleveland, 1997.
80. Cultural Economics, toim. Towse, 1997.
81. Law and Economics, toim. Posner & Parisi, 1997.
83. Culture, Social Norms and Economics, toim. Casson, 1997.
84. Industrial Policy and Competitive Advantage, toim. Audretsch, 1998.
91. Market Process Theories, toim. Boettke & Prychitko, 1998.
106. Corporate Governance, toim. Keasey, Thompson & Wright, 1999.
109. Recent Developments in Game Theory, toim. Maskin, 1999.
113. The Economic Theory of Auctions, toim. Klemperer, 1999.
133. The Regulation and Supervision of Banks, toim. Hall, 2001.
135. The Economics of Sport, toim. Zimbalist, 2001.
141. Macroeconomics and the Environment, toim. Munasinghe, 2002.
154. Alternative Theories of the Firm, toim. Langlois, Yu & Robertson, 2002.
169. Cognitive Economics, toim. Egidi & Rizzello, 2004.

Criticial Ideas in Economics
4. Competition, toim. High, 2001.

Elgar Mini Series
Economic Foundations of Injury and Death Damages, toim.Kaufman & Martin, 2005.
Foundations of Bureaucracy in Economic and Social Thought, toim. Jenkins & Page, 2004.
International Library of the New Institutional Economics, toim. Ménard, 2004.

International Library of Critical Writings in Financial Economics
10. Behavioral Finance, toim. Shefrin, 2001.

International Library of Macroeconomic and Financial History
6. Price Controls, toim. Rockoff, 1992.

Library of International Political Economy
5. Key Concepts in International Political Economy, toim. Baldwin & Wallach, 1993.

Schools of Thought in Economics
2. Post-Keynesian Economics, toim. Sawyer, 1988.
6. Behavioural Economics, toim. Earl, 1990.
10. Austrian Economics, toim. Littlechild, 1990.


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
386081| Copyright (c) 2007-2020