Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
OPETUS LUKUVUONNA 2019-20
 
Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi (1. periodi)
Ks. MoodleOPETUS LUKUVUONNA 2018-19
 
KT6 I Instituutiotaloustieteen perusteet
Luentomoniste. Diat tulevat Moodleen. Harjoitustehtävien osuus on 20 % arvosanasta. Tentti 21.10.2016. Kurssilukemisto ks. Moodle.

KT6 II Talous ja psykologia
Luentomoniste. Diat tulevat Moodleen. Harjoitustehtävien osuus on 20 % arvosanasta. Mallitentti. Kaksi vaihtoehtoista kirjallisuutta:
Vaihtoehto A:
John R. Nofsinger: The Psychology of Investing, 4. painos. Pearson Prentice Hall 2011 tai uudempi (5. painoksesta ei lueta lukua 12).
Vaihtoehto B:
Nick Wilkinson & Matthias Klaes: An Introduction to Behavioral Economics, 2. painos. Palgrave Macmillan 2012, luvut 1–4.
Kummassakin vaihtoehdossa suositellaan erityisesti niille, jotka eivät pääse osallistumaan luennoille, lukuja [3] Käyttäytymisen heuristiikat ja anomaliat ja [4] Tunteet ja sisäinen motivaatio verkko-oppikirjassa Instituutiotaloustieteen perusteet, ks. Moodle.

Kandidaatintutkielmatyöskentely

Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi

YLJe3 Taloustieteen metodologia

KTY1 Introduction to microeconomics
KTY2 Introduction to macroeconomics
The book exams are available for GITM students only. There is no enrolment except for registering for an exam (directly to me by email). Study materials:
KTY1: Begg et al.: Economics, ch. 1-9, 15 (9th ed.), ch. 1-9, 13 (10th ed.).
KTY2: Begg et al.: Economics, ch. 19-28 (9th ed.), ch. 15-24 (10th ed.).

KT20 ja KTS8 Valinnaiset erikoisopinnot

KT30 Luentomoniste 2015


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
386081| Copyright (c) 2007-2020