Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
VALINNAISET ERIKOISOPINNOT KT20 ja KTS8
 
KT20 kuuluu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen aineopintoihin ja KTS8 syventäviin opintoihin. Opintojakso voidaan suorittaa vain erikoistapauksissa ja sen laajuus on 2-6 op.


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
386081| Copyright (c) 2007-2020